รูปแบบประตู หน้าต่าง ผนังอาคาร

ชุดบานสวิงเดี่ยว 4 นิ้ว

ELEVATION

NO. Die No. ชื่อหน้าตัด
1 02009 กล่องเรียบ 1 ¾"x4"
2 02021 กล่องแจ็คสัน
3 02022 ฝาแจ็คสัน
4 02043 ธรณีสวิง (ขาสูง)
5 02971 เสาข้างสวิง 4 "
6 34065 ขวางบนสวิง 4 "
7 34066 ขวางล่างสวิง 4"
8 52072 คิ้วประตูสวิงเหลี่ยม

SECTION

TOP