รูปแบบประตู หน้าต่าง ผนังอาคาร

ชุดประตูสวิงคู่ +ช่องแสงติดตายข้าง

ELEVATION

NO. Die No. ชื่อหน้าตัด
1 02001 ขวางบนสวิง
2 02002 เสาข้างสวิง
3 02003 ขวางล่างสวิง
4 02007 คิ้วประตูสวิง
5 02009 กล่องเรียบ 1¾"x4"
6 02010 กล่องร่อง 1¾"x4"
7 02012 ตบร่อง
8 02017 กล่องเปิด 1¾"x4"
9 02018 ฝาปิด
10 02021 กล่องแจ็คสัน
11 02022 ฝาแจ็คสัน
12 02023 คิ้วเทใหญ่ 1¾" ร่อง 12 มม.
13 02024 คิ้วเทเล็ก
14 02043 ธรณีสวิง (ขาสูง)

SECTION

TOP