รูปแบบประตู หน้าต่าง ผนังอาคาร

ชุดประตูบานเปิด รุ่น DC-04

ELEVATION

NO. Die No. ชื่อหน้าตัด
1 02053 วงกบบานไม้
2 02153 ขวางบนประตูบานเปิด
3 02165 เสาประตูบานเปิด
4 02179 เกร็ดช่องลมใหญ่
5 02223 ขวางกลาง-ขวางล่างประตูบานเปิด
6 02224 ขอบเกร็ดช่องลมใหญ่
7 07009 ลูกฟูกลอนใหญ่
8 52081 คิ้วเหลี่ยมประตูบานเปิด

SECTION

TOP