รูปแบบประตู หน้าต่าง ผนังอาคาร

ชุดประตูบานเปิด รุ่น DC-01

ELEVATION

NO. Die No. ชื่อหน้าตัด
1 02221 คิ้วประตูบานเปิด
2 02023 ขวางกลาง-ขวางล่างประตูบานเปิด
3 02053 วงกบบานไม้
4 02153 ขวางบนประตูบานเปิด
5 02165 เสาประตูบานเปิด

SECTION

TOP