การควบคุมคุณภาพ จาก QA & QC

การควบคุมคุณภาพ จาก QA&QC

ลูกค้าจะได้รับชิ้นงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิต มีการตรวจสอบคัดกรองในทุกๆกระบวนการ เพื่อให้ชิ้นงานออกมาตรงตามความต้องการที่ตกลงกันไว้กับทางโรงงานของเรามากที่สุด  และเพื่อความมั่นใจ ว่าลูกค้าจะได้รับชิ้นงานที่มีคุณภาพ เราจึงมีเครื่องมือในการตรวจสอบคัดกรองอย่างละเอียดทุกขั้นตอน อาทิ

Hardness Tester
เพื่อตรวจวัดความแข็งของชิ้นงาน

Roughness Tester
เพื่อตรวจวัดผิวเรียบของชิ้นงาน

Tensile Tester
เพื่อทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน

Romidot Tester
เพื่อตรวจวัดขนาดชิ้นงาน

Microscope
เพื่อส่องเปลือกดูโครงสร้างเนื้ออะลูมิเนียม

TOP
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า