ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

 1. วางแผน และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook, Website, YouTube, Line Official Account, Tiktok,  IG
 2. ใช้เครื่องมือทางการตลาดให้เหมาะสมกับ Platform ต่างๆ เช่น Chatbot ของ Line, Messenger Facebook
 3. วิเคราะห์ผล (Data Analytics) และรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดดิจิทัล
 4. จัดสรรการใช้งบประมาณทางการตลาดออนไลน์ตามแผนงาน
 5. ประชุมร่วมกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ consumer insight และกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
 6. เตรียม content guideline เชิงสร้างสรรค์เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์
 7. ติดตามข่าวสารคู่แข่งและอุตสาหกรรม พร้อมนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) 1-2 ปี
 • มีทักษะการใช้ Social Media
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Google Analytic, SEO, SEM
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิต ฯลฯ
 • สามารถเรียนรู้ข้อมูลเชิงเทคนิคของสินค้าและบริการ
 • ทักษะการสื่อสารดี สามารถนำเสนอ (presentation) อย่างมืออาชีพ
TOP
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า