ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง: วิศวกรออกแบบ

ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบ

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

 1. ประสานงานในแผนกและกับแผนกรีด
 2. เตรียมข้อมูลด้านเทคนิคพร้อมจัดอบรมพนักงาน
 3. ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการทำงาน
 4. ร่วมกับหัวหน้าแผนกและหัวหน้าหน่วยเพื่อแก้ปัญหาภายในแผนก
 5. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานภายในแผนก
 6. ร่วมกับหัวหน้าแผนกเพื่อทำให้  KPI  ในแผนกดีขึ้น
 7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 8. ควบคุม และจัดวิธีในการทำงานไม่ให้มีการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า
 9. ชี้แจงและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในแผนกตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่มีผลกระทบต่อจำนวนการผลิต
 10. ควบคุมและดูแลให้พนักงานในแผนกตระหนักถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยต้องใช้และใส่อุปกรณ์safety ที่บริษัทฯกำหนดในขณะทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลหะวิทยา / วิศวกรรมการผลิต
 • ใช้โปรแกรม  AUTOCAD UG ทั้ง 2 มิติ,  3 มิติ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี  ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสาร/นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ดี
TOP
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า