ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง: วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ตำแหน่ง : วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

 1. วางแผนงานซ่อมบำรุงโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ
 2. วางแผนการจัดทำอะไหล่
 3. วิเคราะห์งานซ่อมและสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักร เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
 4. ประเมินผลการซ่อมบำรุง  และบำรุงรักษา
 5. ดูแลรักษาความสะอาดตามพื้นที่รับผิดชอบ
 6. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 7. ต้องตระหนักถึงคุณค่าของการใช้พลังงานทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้มีการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่า
 8. ต้องปิดไฟฟ้า,ปิดแอร์,ปิดพัดลม,ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทหลังเลิกงาน หรือไม่มีคนอยู่ในพื้นที่
 9. ต้องใช้และใส่อุปกรณ์เซฟตี้ตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ปริญญาตรี  วศบ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ / ปริญญาตรี  วศบ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • เคยผ่านการอบรมทางด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
TOP
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า