ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

อัตราที่รับ : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :

 1. จัดทำเอกาสารการขายได้แก่ Invoice, Packing List, B/L, etc.
 2. จัดทำเอกสารนำเข้า ได้แก่ พิมพ์ L/C,
 3. ประสานงานกับ Shipping
 4. จัดเก็บเอกสารฝ่าย
 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายผลิต,แผนกคลังสินค้า ฯลฯ
 6. งานอื่น ๆ ที่ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาศิลปศาสตร์, ภาษาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม WORD-EXCEL ได้ดี
 • พิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย-อังกฤษ ได้ดี
TOP
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า