กลุ่มงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน

ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม รับผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมโพรไฟล์ (อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป) สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ (solar panels) และโครงสร้างฐานโซลาร์เซลล์ (solar mounting structures)
ไทยเม็ททอลมีประสบการณ์ในการผลิตให้ลูกค้าชั้นนำ และส่งออกชุดประกอบโซลาร์เซลล์ไปยังประเทศชั้นนำ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฯลฯ โดยสามารถผลิตหน้าตัดและผิวอลูมิเนียมที่หลากหลาย ตามการใช้งานต่างๆ ตามภูมิอากาศ และภูมิประเทศ ที่ต้องไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ เช่น ระบบที่อยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง ระบบที่ติดตั้งบนโครงสร้างอาคาร เป็นต้น นอกจากอลูมิเนียมสำหรับโซลาร์เซลล์ กลุ่มบริษัทไทยเม็ททอล ยังมีการผลิตอลูมิเนียมเพื่อทำโครงสร้างแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ อาทิ กังหันสำหรับพลังงานลม 
ภาพ solar ติดตั้งบนโครงสร้างอาคาร
ภาพ solar ติดตั้งบนสภาพอากาศที่มีหิมะ

อลูมิเนียมในเเผงโครงสร้างโซล่าเซลล์

Extruded Aluminium Part in Solar Panel and Solar Mounting Structures
 • รางอลูมิเนียม (Aluminium Rail): รางอลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบพื้นฐานสำหรับโครงสร้างโซลาร์เซลล์ ทำหน้าที่ในการยึดและรองรับแผงโซลาร์เซลล์ โดยมักถูกออกแบบให้มีช่องเพื่อการติดตั้ง หรือใส่อุปกรณ์ตัดยึดต่างๆ

 • ขายึด /ขาตั้งแผง (Mounting Brackets and Clamps): ใช้สำหรับยึดแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับรางอลูมิเนียม ชิ้นส่วนนี้ถูกออกแบบเพื่อยึดแผงให้เข้าที่อย่างปลอดภัย แน่นหนา และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อตัวแผงและโครงสร้าง

 • ขาตั้งปรับองศา (Tilt Legs): สำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ต้องการให้สามารถปรับระดับความเอียงของตัวแผง เพื่อให้ได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณมากที่สุด จะต้องใช้ขาตั้งดังกล่าวเพื่อให้ง่ายต่อการปรับระดับของแผงโซลาร์เซลล์

 • ชุดต่อรางอลูมิเนียมแบบขวาง และตัวค้ำยัน (Cross-Braces and Support Bars): สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งบนพื้นดิน มักใช้อลูมิเนียมโพรไฟล์ (อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป) ในการค้ำตัวแผงในลักษณะกากบาท เพื่อเสริมความแข็งแรง และช่วยกระจายน้ำหนักของตัวแผงให้สมดุล ส่งผลให้แผงโซลาร์เซลล์ทนทานต่อแรงลม

ทำไมจึงควรเลือกใช้อลูมิเนียมไทยเม็ททอล?

 • ได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตระดับสากล และการตรวจสอบรับรองคุณภาพแบบ 100%
  – ผ่านมาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล อาทิ EN (มาตรฐานยุโรป), DIN (เยอรมัน), ASTM (สหรัฐอเมริกา), JIS (ญี่ปุ่น) และ TIS หรือ มอก. (ประเทศไทย)
  – เราใช้การตรวจสอบรับรองคุณภาพแบบ 100% (100% Quality Control Inspection) จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง ลูกค้าจึงได้รับสินค้าที่ตรงตามมาตรฐานทุกชิ้น

 • ได้รับบริการที่รวดเร็ว ตรงตาม commitment
  – เรามุ่งมั่นในการส่งของตรงตามเวลา (on time delivery) มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  – เรามีทีมขายที่คอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตอบสนองทุกคำถาม และทุกความต้องการอย่างรวดเร็ว พร้อมรับฟังความคิดเห็น และหาคำตอบให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

 • เชื่อมั่นได้ในศักยภาพ ด้วย knowhow และประสบการณ์การผลิตกว่า 40 ปี
  – เรามีความเชี่ยวชาญบนประสบการณ์ในการผลิตโพรไฟล์และชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ (solar panel) และโครงสร้างฐานโซลาร์เซลล์ (solar mounting structure) มากว่า 40 ปี ส่งออกให้กับลูกค้าในโซนยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา
  – เราออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า (co-design) เพื่อให้ได้หน้าตัดอลูมิเนียมโพรไฟล์ที่รองรับการประกอบแบบ Pre-Fab ช่วยลดความยุ่งยากในการประกอบหน้างาน

 • ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  – ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกไปกับเรา ด้วยการใช้อลูมิเนียมไทยเม็ททอลที่ผลิตจากบิลเลทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Metal Green Billet ซึ่งลดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 60% (เปรียบเทียบกับการผลิตบิลเลททั่วไปจากเชื้อเพลิงถ่านหิน)
  – ไทยเม็ททอลฯ คือโรงงานผู้ผลิตอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปแห่งแรกในไทยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CFO & CFP จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO)- ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัย ปราศจากสารก่อมะเร็ง 100% เพราะไทยเม็ททอลฯ เป็นอลูมิเนียมแบรนด์แรกในไทยที่เลือกใช้นวัตกรรมปลอดสารก่อมะเร็งในกระบวนการผลิต
  – ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีความปลอดภัย ปราศจากสารก่อมะเร็ง 100% เพราะไทยเม็ททอลฯ เป็นอลูมิเนียมแบรนด์แรกในไทยที่เลือกใช้นวัตกรรมปลอดสารก่อมะเร็งในกระบวนการผลิต

 • ตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยศักยภาพการผลิตที่รองรับและครบวงจร
  – เรามีวัตถุดิบบิลเลทให้เลือกหลากหลายอัลลอย ซึ่งรวมถึงเกรดที่เหมาะสมในการผลิตโพรไฟล์สำหรับแผงโซลาร์เซลล์ (solar panel) และโครงสร้างฐานโซลาร์เซลล์ (solar mounting structure) เช่น 6005AT6 และ 6063T6 ซึ่งเป็นเกรดที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น หิมะตกหนัก ลมพายุ รังสียูวี จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้ง
  – เราสามารถผลิตชิ้นงานแบบระบบ knock-down เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ช่วยให้การติดตั้งหน้างานสะดวกรวดเร็ว และยังช่วยลดข้อจำกัดในการออกแบบโพรไฟล์

 • สามารถตรวจเช็คข้อมูลการผลิตสินค้า เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
  – ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) จากไทยเม็ททอล ช่วยให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดการผลิตของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ผ่านเลข Lot Number ในบาร์โค้ด จึงช่วยลูกค้ารับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
   
ปรึกษา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ contact@thaimetal.com
เรามีทีมงานพร้อมให้บริการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม