ข่าวและกิจกรรม

Thursday, 24 September 2020 / Published in News
บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ได้เข้ารับรางวัล T Mark หรือ Thailand Trust Mark ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดย Thailand Trust Mark
Wednesday, 24 June 2020 / Published in News
บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ได้สนับสนุนเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดสร้างคลินิกไข้หวัด (Fever with ARI Clinic) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Thursday, 04 June 2020 / Published in News
คณะทีมงานจากบริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม นำโดยคุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล ร่วมมือกับทีม Planet Water และมูลนิธิสติ นำชุดแท่นอลูมิเนียมและอุปกรณ์เสริมเพื่อติดตั้งแท้งค์น้ำ รวมถึงเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน
Thursday, 21 May 2020 / Published in News
จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า หรือ โควิด -19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักหน่วง ทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
TOP