บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
( สำนักงานใหญ่ )
ที่อยู่ : 205 หมู่ 2 ถนนแพรกษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Tel : +66-(0)-2-136-8888
FAX : +66-(0)-2-136-8800
Email : contact@thaimetal.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0-1155-57019-02-1

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

205 หมู่ 2 ถนนแพรกษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Website

www.thaimetal.co

E-mail

contact@thaimetal.com

Tel

+66-(0)-2-136-8888  

Fax

+66-(0)-2-136-8800

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0-1155-57019-02-1

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

109 หมู่ 3 ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Website

www.thaimetal.co

E-mail

contact@thaimetal.com

Tel

+66-(0)-2-136-8888

Fax

+66-(0)-2-136-8800

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0-1155-57019-02-1

TOP