ABOUT US

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 จากประสบการณ์กว่า 34 ปี ที่เราครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม มุ่งมั่นพัฒนา การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ ท้ายทาย วิจัยค้นคว้า งานด้านวิศวกรรม ออกแบบ สู่นวัตกรรมสินค้าปลอดสารก่อมะเร็ง ที่มุ่งมั่นใส่ใจ รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์อันยาวนาน และการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดส่ง ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้าในประเทศ และเพื่อส่งออกไปยังประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิ อเมริกา แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย

ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ ขนส่ง อากาศยาน งานด้านสถาปัตยกรรม ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า  เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย บนพื้นที่กว่า 130,000 ตารางเมตร ทำให้มีกำลังการผลิตบิลเลทสูงถึง 20,000 ตันต่อปี และผลิตอะลูมีเนียมเส้น 37,000 ตันต่อปี บนมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยการให้บริการที่เหนือกว่า  เช่น ออกแบบทางวิศวกรรม งานรีดเย็น งาน Machined ที่มีความแม่นยำสูง ไปจนถึงประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป

สัดส่วนการผลิตอะลูมิเนียม

 • 30% อาคารสิ่งปลูกสร้าง : ประตู-หน้าต่าง เคอร์เทนวอลล์ ห้องคลีนรูม ห้องเย็น
 • 30% ชิ้นส่วนยานยนต์ : ชิ้นส่วนขาบันไดข้าง และท้ายรถกระบะ คิ้วหลังคา และระบบปรับอากาศ
 • 15% เครื่องมือ-อุปกรณ์ : ตัววัดระดับน้ำ
 • 10% ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค : ชุดหัวอ่าน และเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 • 8% ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า : เสื้อมอเตอร์ ตัวระบายความร้อน
 • 5% อุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร : เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ ตู้โชว์
 • 2% อื่นๆ : เสาธง โรงจอดรถ ระแนง ราวกันตก ป้ายโฆษณา

มาตรฐานและระบบปฏิบัติการ

 • ISO 9001:2015  ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ
 • ISO 14001:2015  ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • IATF 16949:2016 ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (อุตสาหกรรมยานยนต์)
 • ISO 50001:2011  ระบบบริหารการจัดการด้านพลังงาน
 • Thai Industry Standard TIS 284-1987 หรือ มอก. 284-2530
 • อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
TOP