ABOUT US

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 จากประสบการณ์กว่า 34 ปี ที่เราครองความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตอะลูมิเนียม มุ่งมั่นพัฒนา การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างสรรค์ ท้ายทาย วิจัยค้นคว้า งานด้านวิศวกรรม ออกแบบ สู่นวัตกรรมสินค้าปลอดสารก่อมะเร็ง ที่มุ่งมั่นใส่ใจ รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม จากประสบการณ์อันยาวนาน และการผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดส่ง ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้าในประเทศ และเพื่อส่งออกไปยังประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิ อเมริกา แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย

ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ ขนส่ง อากาศยาน งานด้านสถาปัตยกรรม ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า  เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย บนพื้นที่กว่า 130,000 ตารางเมตร ทำให้มีกำลังการผลิตบิลเลทสูงถึง 20,000 ตันต่อปี และผลิตอะลูมีเนียมเส้น 37,000 ตันต่อปี บนมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยการให้บริการที่เหนือกว่า  เช่น ออกแบบทางวิศวกรรม งานรีดเย็น งาน Machined ที่มีความแม่นยำสูง ไปจนถึงประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูป

ไทยเม็ททอล คือผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นสําหรับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมครบวงจรเทียบเท่างานอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งมอบอลูมิเนียมเส้นคุณภาพสูงที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง เพื่อนําไปประกอบติดตั้งเป็น ประตูหน้าต่าง เช่น บานเลื่อน บานกระทุ้ง บานเปิด บานตาย และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีทั้งระบบไทยและระบบยูโร
อลูมิเนียมเส้นไทยเม็ททอลมีผิวสวยงาม เรียบเนียน ได้มาตรฐาน มอก. เป็นที่ยอมรับสําหรับโครงการต่างๆ อาทิ บ้านเดี่ยว งานราชการ ออฟฟิศ สํานักงาน ศูนย์การค้า งานโครงการทั้งแนวราบ-แนวสูง และงานโครง สร้างพื้นฐานต่างๆ ฯลฯ
เรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ หากท่านต้องการติดตั้งประตู-หน้าต่าง สามารถเจาะจงเลือกใช้อลูมิเนียมเส้นคุณภาพสูงจากไทยเม็ททอล ผ่านผู้รับเหมา ช่างอลูมิเนียม หรือตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านได้ ทั่วไทย

ไทยเม็ททอล คือผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้นสําหรับประตูหน้าต่างอลูมิเนียมครบวงจรเทียบเท่างานอุตสาหกรรมในระดับมาตรฐานสากล เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งมอบอลูมิเนียมเส้นคุณภาพสูงที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง เพื่อนําไปประกอบติดตั้งเป็น ประตูหน้าต่าง เช่น บานเลื่อน บานกระทุ้ง บานเปิด บานตาย และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีทั้งระบบไทยและระบบยูโร
อลูมิเนียมเส้นไทยเม็ททอลมีผิวสวยงาม เรียบเนียน ได้มาตรฐาน มอก. เป็นที่ยอมรับสําหรับโครงการต่างๆ อาทิ บ้านเดี่ยว งานราชการ ออฟฟิศ สํานักงาน ศูนย์การค้า งานโครงการทั้งแนวราบ-แนวสูง และงานโครง สร้างพื้นฐานต่างๆ ฯลฯ
เรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ หากท่านต้องการติดตั้งประตู-หน้าต่าง สามารถเจาะจงเลือกใช้อลูมิเนียมเส้นคุณภาพสูงจากไทยเม็ททอล ผ่านผู้รับเหมา ช่างอลูมิเนียม หรือตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านได้ ทั่วไทย

สัดส่วนการผลิตอะลูมิเนียม

 • 30% อาคารสิ่งปลูกสร้าง : ประตู-หน้าต่าง เคอร์เทนวอลล์ ห้องคลีนรูม ห้องเย็น
 • 30% ชิ้นส่วนยานยนต์ : ชิ้นส่วนขาบันไดข้าง และท้ายรถกระบะ คิ้วหลังคา และระบบปรับอากาศ
 • 15% เครื่องมือ-อุปกรณ์ : ตัววัดระดับน้ำ
 • 10% ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค : ชุดหัวอ่าน และเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 • 8% ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า : เสื้อมอเตอร์ ตัวระบายความร้อน
 • 5% อุปกรณ์ตกแต่งภายในอาคาร : เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ ตู้โชว์
 • 2% อื่นๆ : เสาธง โรงจอดรถ ระแนง ราวกันตก ป้ายโฆษณา

มาตรฐานและระบบปฏิบัติการ

  • Thailand Trust Mark (T Mark) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • Thai Industry Standard TIS 284-1987 หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.284-2530)
 • ISO 9001:2015  ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ
 • ISO 14001:2015  ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ISO 50001:2011  ระบบบริหารการจัดการด้านพลังงาน
 • IATF 16949:2016 ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (อุตสาหกรรมยานยนต์)
 • อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • CSR-DIW Award 2019 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ( 23 ก.ย. 2562 )
 • มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับพื้นฐาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
 • Carbon Footprint for Organization by Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • เกียรติบัตร การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตร สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • เกียรติบัตร โครงการสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) จังหวัดสมุทรปราการ
 • ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • ใบรับรอง มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO-Thailand ทอง กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข
 • ใบรับรอง มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T Thailand แพลทินัม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข
 • ใบประกาศ โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีที่สะอาด 3R สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ใบรับรอง MiT เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ จากสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย

 

TOP
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า