กลุ่มงานอุตสาหกรรม

ONE STOP SERVICE

การบริการ One stop service

ด้วยประสบการณ์ยาวนานในงานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ มากมาย และมุ่งมั่นในการบริการแบบ “ครบวงจร”ตอบสนองรวดเร็ว ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด การพัฒนาอัลลอยที่เหมาะสม การออกแบบหน้าตัด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำงาน  machine  ที่ครบถ้วนและแม่นยำสูง การรีดเย็น ตัด เจาะ ปั๊ม ดัด เชื่อม กลึง บาก กัดผิว ลบคมประกอบงาน ทำเป็นงานสำเร็จรูป รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ มีบริการจัดทำเป็นงานสำเร็จรูปพร้อมนำไปประกอบทันที ด้วยการจัดทำวิศวกรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและลูกค้าสามารถได้รับการตอบสนองได้งานทั้งหมดในที่เดียวจากเรา

ลูกค้าจะได้รับชิ้นงานที่สามารถนำไปประกอบเป็นสินค้าของลูกค้าได้ทันที ลดขั้นตอนการเก็บรายละเอียดงานที่ยุ่งยาก  นอกจากนี้เรามีบริการเก็บชิ้นงานด้วยความปราณีตและแม่นยำจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบบาร์โค้ด และลดความวุ่นวายกับการติดต่อกับโรงงานหลายๆที่ เพียงแค่มาติดต่อที่โรงงานของเรา

เครื่องปั้ม และการเจาะชิ้นงาน เพื่อประกอบเป็นงานสำเร็จรูป

TOP